Przejdź do treści Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim
ul. Tadeusza Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie tel.: 52 388 13 50 fax: 52 388 53 67 e-mail: tose@praca.gov.pl
Wyszukiwarka

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Dofinansowanie osobie bezrobotnej podjęcia działalności gospodarczej - Bezrobotny zamierzający podjąć działalność gospodarczą może złożyć do starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu, albo ze względu na miejsce prowadzenia działalności, wniosek o dofinansowanie jednorazowych środków na jej podjęcie, w tym kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczących tej działalności, w wysokości nie wyższej niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia, a w przypadku gdy działalność jest podejmowana na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych wysokość środków nie może przekraczać 4-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka założyciela spółdzielni oraz 3-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka przystępującego do spółdzielni socjalnej po jej założeniu.

O przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej bezrobotny mogą się również ubiegać absolwenci centrów integracji społecznej oraz absolwenci klubów integracji społecznej, o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym.

Wniosek o dofinansowanie zawiera podstawowe informacje dotyczące wnioskodawcy jak również planowanej działalności gospodarczej. Do wniosku o dofinansowanie bezrobotny dołącza oświadczenia m.in. o:

  • nieotrzymaniu bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych bezzwrotnych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej,
  • nieposiadaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku,
  • niepodejmowaniu zatrudnienia w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej,
  • zobowiązaniu się do prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej bez jej zawieszania.

O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku o dofinansowanie starosta powiadamia bezrobotnego w formie pisemnej, w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. W przypadku nieuwzględnienia wniosku starosta podaje przyczynę odmowy.

Podstawą dofinansowania jest umowa zawarta przez starostę z bezrobotnym. Umowa powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności oraz zawierać w szczególności zobowiązanie bezrobotnego do:

  • prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy,
  • wydatkowania środków zgodnie z wnioskiem,
  • złożenia rozliczenia przyznanych środków, w terminie 2 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej,
  • zwrotu, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania starosty, dofinansowania wraz z odsetkami w przypadku określonych w niżej wymienionym rozporządzeniu.

Podstawa prawna:


Szczegółowe informacje: Pani Iwona Gierszewska, Powiatowy Urząd Pracy, ul. Tadeusza Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie, pokój nr 65, tel. 523881354.

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej w 2017 r.

Rozporządzenie MPiPS w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej

 Rozporządzenie Komisji UE nr 1407 z 2013 w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij