Przejdź do treści Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim
ul. Tadeusza Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie tel.: 52 388 13 50 fax: 52 388 53 67 e-mail: tose@praca.gov.pl
Wyszukiwarka

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Podjęcie działalności gospodarczej

Wniosek o dofinansowanie może złożyć:

 1. osoba bezrobotna,
 2. opiekun,
 3. absolwent centrum integracji społecznej, o którym mowa w art. 2 pkt 1a ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. 
  o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1828),
 4. absolwent klubu integracji społecznej, o którym mowa w art. 2 pkt 1a ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. 
  o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1828).

Wniosek o dofinansowanie nie może przekroczyć 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia.

Wniosek o dofinansowanie zawiera min. dane i informacje dotyczące bezrobotnego, absolwenta CIS, absolwenta KIS lub opiekuna:

 1. imię i nazwisko, numer PESEL,
 2. adres miejsca zamieszkania,
 3. kwotę wnioskowanego dofinansowania,
 4. rodzaj planowanej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,
 5. symbol podklasy rodzaju działalności określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD),
 6. kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej oraz źródła ich finansowania,
 7. szczegółową specyfikację wydatków do poniesienia w ramach dofinansowania,
 8. proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu dofinansowania,
 9. oświadczenia.

O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku o dofinansowanie starosta powiadamia w formie pisemnej, 
w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. W przypadku nieuwzględnienia wniosku starosta podaje przyczynę odmowy.

Podstawą dofinansowania jest umowa zawarta przez starostę z wnioskodawcą. Umowa powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności oraz zawierać w szczególności zobowiązania do:

 1. prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy,
 2. wydatkowania środków zgodnie z wnioskiem,
 3. złożenia rozliczenia przyznanych środków, w terminie 2 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej,
 4. zwrotu, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania starosty, dofinansowania wraz z odsetkami. 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sępólnie Kraj. pokój nr 65, tel. 052 388 13 54, kom. 668 244 732 od poniedziałku do piątku w godz. 700-1500

 

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej w 2017 r.

Załącznik nr 8 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis

Rozporządzenie MRPiPS w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej

Rozporządzenie Komisji UE nr 1407 z 2013 w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij