Przejdź do treści Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim
ul. Tadeusza Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie tel.: 52 388 13 50 fax: 52 388 53 67 e-mail: tose@praca.gov.pl
Wyszukiwarka

Zwrot kosztów przejazdu

Finansowanie kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych

Zgodnie z art.  45 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Starosta może dokonywać z Funduszu Pracy refundacji kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub przez okres odbywania u pracodawcy stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub odbywania zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:

 

  • na podstawie skierowania powiatowego urzędu pracy podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż lub została skierowana na zajęcia z zakresu poradnictwa zawodowego i dojeżdża do tych miejsc;
  • uzyskuje wynagrodzenie lub inny przychód w wysokości nieprzekraczającej 200 % minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 

Kryteria dotyczące refundacji kosztów przejazdu

 

  1. Bezrobotny może ubiegać się o zwrot kosztów przejazdu w okresie do 1 miesiąca od podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (zwane dalej pracą), stażu, przygotowania zawodowego dorosłych.
  2. Bezrobotny skierowany do pracy, na staż, na przygotowanie zawodowe dorosłych może ubiegać się o zwrot kosztów przejazdu w sytuacji gdy odległość pomiędzy miejscem zamieszkania, a miejscem podjęcia pracy, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych wynosi co najmniej 6 km. W przypadku mniejszej odległości istnieje możliwość refundacji po okazaniu biletu miesięcznego lub w uzasadnionych przypadkach ze względu na sytuację osoby bezrobotnej np. wiek, stan zdrowia, stopień niepełnosprawności.
  3. Wysokość przyznanej refundacji stanowi różnicę między ceną biletu miesięcznego na trasie z miejsca zamieszkania do miejsca pracy, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, a kwotą 6% minimalnego wynagrodzenia. Przyznana kwota refundacji ulega zmniejszeniu w przypadku korzystania z urlopów: wypoczynkowych, bezpłatnych lub innych dodatkowych dni wolnych od pracy. W sytuacji kiedy osoba przedłoży bilet miesięczny za dany miesiąc refundowana kwota nie zostanie pomniejszona o ww. nieobecności.
  4. Zwrot kosztów przejazdu nie może przekroczyć 30% minimalnego wynagrodzenia.
  5. Zalecany okres refundacji wynosi 6 miesięcy u jednego pracodawcy z wyjątkiem refundacji kosztów dojazdu przygotowania zawodowego dorosłych odbywającego się w formie praktycznej nauki zawodu dorosłych, która może być wypłacana do 12 miesięcy. Dopuszcza się możliwość ponownej refundacji u tego samego pracodawcy jednak nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od ustania okresu na który została przyznana refundacja.

 

Szczegółowe informacje: Pani Katarzyna Sprengel, Powiatowy Urząd Pracy, ul. Tadeusza Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie, pokój nr 57, tel. 523881361.


Podstawa prawna:


Dokumenty do pobrania:

Wniosek o finansowania kosztów dojazdu

Rozliczenie finansowania kosztów dojazdu

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij