Przejdź do treści Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim
ul. Tadeusza Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie tel.: 52 388 13 50 fax: 52 388 53 67 e-mail: tose@praca.gov.pl
Wyszukiwarka

Programy: ---

Identyfikator: ---

Rodzaj aktywizacji: Programy

Adresaci: Bezrobotni

Lokalizacja: PUP Sępólno Krajeńskie

Okres ważności oferty: od: 2017-04-10 do: 2017-12-31

Nazwa stanowiska: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy (...)

Liczba miejsc: 294

 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Kraj. zaprasza osoby bezrobotne poniżej 30 roku życia oraz pracodawców do udziału w projekcie pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sępoleńskim (III)”.

Program w 91,89% współfinansowany jest ze środków wspólnotowych oraz w 8,11% z wkładu krajowego.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) – Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”.

 

Główny cel projektu:

 

Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r. ż., pozostających bez pracy w powiecie sępoleńskim.

 

Do kogo program jest adresowany:


Program jest skierowany do osób bezrobotnych do 29 roku życia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sępólnie Kraj. (należące do I lub II profilu pomocy),         w szczególności do:

 • kobiet,
 • osób długotrwale bezrobotnych (w przypadku osób do 25 roku życia są to osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy, natomiast w przypadku osób powyżej 25 roku życia są to osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy); do okresu bezrobocia można zaliczyć również okres pozostawania bez pracy przed rejestracją w urzędzie,
 • osób z niepełnosprawnościami.

 

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby z kategorii NEET, tj. osoby, które spełniają łącznie trzy następujące warunki:

 1. nie pracują;
 2. nie kształcą się (nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym);
 3. nie szkolą się – osoby, które w okresie 4 tygodni przed rozpoczęciem udziału w projekcie nie brały udziału w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych.

 

Dostępne formy wsparcia:

W ramach projektu realizowana jest indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa osób młodych. Każdy z uczestników objęty będzie Indywidualnym Planem Działania, a także poradnictwem zawodowym i/lub pośrednictwem pracy. W zależności od indywidualnych potrzeb, osoby biorące udział w projekcie będą miały możliwość skorzystania następujących form aktywizacji dobranych tak, aby maksymalnie wzrosła efektywność podejmowanych wobec nich działań:

 • stażu lub bonu stażowego - dzięki którym uczestnicy będą mieli możliwość zdobycia umiejętności praktycznych oraz doświadczenia zawodowego w rzeczywistych warunkach pracy;
 • prac interwencyjnych - które dają szansę zdobycia lub poszerzenia doświadczenia zawodowego oraz dostosowania umiejętności praktycznych uczestników programu do potrzeb pracodawców; natomiast pracodawcy dają możliwość przyjęcia dodatkowego pracownika, bez obciążenia kosztami zatrudnienia.
 • bonu na zasiedlenie - dzięki któremu osoba bezrobotna będzie miała możliwość pokrycia kosztów zamieszkania związanych z podjęciem poza miejscem dotychczasowego zamieszkania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej;
 • jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej - przeznaczonych dla osób przedsiębiorczych, dla których barierą w samozatrudnieniu jest brak wystarczających środków finansowych.

 

Termin realizacji projektu:

 01.01.2017 r. – 30.06.2018 r.

Wartość projektu:

2 321 711,00 PLN,  w tym wkład Funduszy Europejskich 2 133 420,00PLN.

 

Planowane efekty projektu:

Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez:

 • min. 17% osób z niepełnosprawnościami,
 • min. 35% osób długotrwale bezrobotnych,
 • min. 48% osób o niskich kwalifikacjach zawodowych,
 • min. 43% osób, które nie należą do żadnej z powyższych grup.


Szczegółowe informacje:

 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej - pokój nr 65, tel. 52 3881354;
 • staże, bony stażowe, bony na zasiedlenie, prace interwencyjne, - pokój nr 57, tel. 52 3881360 lub 52 3881361.
 • Koordynator projektu – Pani Magdalena Barabas, pokój 57, tel. 52 3881367

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij